Dardaaran Dardaaran

Sh. Cabdallah Al-madruud

Sr.No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download
1 065 At-Talaaq
dhageyso
Download
2 066 At-Tahreem
dhageyso
Download
3 067 Al-Mulk
dhageyso
Download
4 068 Al-Qalam
dhageyso
Download
5 069 Al-Haaqqah
dhageyso
Download
6 070 Al-Ma’aarij
dhageyso
Download
7 071 Nooh
dhageyso
Download
8 072 Al-Jinn
dhageyso
Download
9 073 Al-Muzzammil
dhageyso
Download
10 074 Al-Muddaththir
dhageyso
Download
11 075 Al-Qiyaamah
dhageyso
Download
12 076 Al-Insaan
dhageyso
Download
13 077 Al-Mursalaat
dhageyso
Download
14 078 An-Naba’
dhageyso
Download
15 079 An-Naazi’aat.
dhageyso
Download
16 080 Abasa
dhageyso
Download
17 081 At-Takweer
dhageyso
Download
18 082 Al-Infitaar
dhageyso
Download
19 083 Al-Mutaffifeen
dhageyso
Download
20 084 Al-Inshiqaaq
dhageyso
Download
21 085 Al-Burooj
dhageyso
Download
22 086 At-Taariq
dhageyso
Download
23 087 Al-A’laa
dhageyso
Download
24 088 Al-Ghaashiyah
dhageyso
Download
25 089 Al-Fajr
dhageyso
Download
26 090 Al-Balad
dhageyso
Download
27 091 Ash-Shams
dhageyso
Download
28 092 Al-Layl
dhageyso
Download
29 093 Adh-Dhuhaa
dhageyso
Download
30 094 Ash-Sharh
dhageyso
Download
31 095 At-Teen
dhageyso
Download
32 096 Al-‘Alaq
dhageyso
Download
33 097 Al-Qadr
dhageyso
Download
34 098 Al-Bayyinah
dhageyso
Download
35 099 Az-Zalzalah
dhageyso
Download
36 100 Al-‘Aadiyaat
dhageyso
Download
37 101 Al-Qaari’ah
dhageyso
Download
38 102 At-Takaathur
dhageyso
Download
39 103 Al-‘Asr
dhageyso
Download
40 Casharka 21AAD (208 – 216 AL-BAQARA)
dhageyso
Download
41 104 Al-Humazah
dhageyso
Download
42 105 Al-Feel
dhageyso
Download
43 106 Quraysh
dhageyso
Download
44 107 Al-Maa’oon
dhageyso
Download
45 108 Al-Kawthar
dhageyso
Download
46 109 Al-Kaafiroon
dhageyso
Download
47 110 An-Nasr
dhageyso
Download
48 111 Al-Masad
dhageyso
Download
49 112 Al-Ikhlaas
dhageyso
Download
50 113 Al-Falaq
dhageyso
Download
51 114 An-Naas
dhageyso
Download